Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Salanda Fay Zonu (SFZ) ile ilişkili Traverten oluşumlarının Paleoiklimsel Önemi

Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.218-225, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Probabilistic Seismic Hazard Assessment of City Center of Kayseri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.36, no.2, pp.286-298, 2020 (Other Refereed National Journals)

10 Ocak 2016 Hacıduraklı Çiçekdağı Kırşehir depremi Mw 5 0 ilgili yapılar ve tektonik ortam Orta Anadolu Türkiye

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.59, no.2, pp.155-166, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yozgat Sorgun Havzasındaki Bazaltik Daykların Konumları Lütesiyen deki Gerilme Durumu

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.55, no.3, pp.189-201, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ms 6.8 19 Nisan 1938 Akpınar Kırşehir Depreminin Coulomb Gerilme Analizi

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.54, no.3, pp.81-92, 2011 (Other Refereed National Journals)

1908-1998 Yılları arasında Ceyhan Misis Adana bölgesindeki depremlerin Coulomb etkileşimleri Türkiye

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, vol.27, no.1, pp.1-12, 2010 (Other Refereed National Journals)

Simav Kütahya Batı Anadolu güneyinde metamorfik kayaların petrografik ve yapısal özelikleri

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, vol.19, no.1, pp.21-34, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Submarine Volcanic Rocks of Yozgat (Turkey) and Their Distinct Morphological Features.

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018

U-Series Dating and Origin of Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertines.

8. Geochemistry Symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.293-294

Yozgat Bölgesinin Jeositleri ve Turizm Açısından Önemi

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, 4 - 06 May 2017, pp.363-373

Alfa-Spektrometre ile Uranyum Serisi Yaşlandırma Yöntemi: Bir Örnek Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenleri

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalısma Grubu Çalıstayı, Rize, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.68-69

Alfa-Spektrometre ile Uranyum Serisi Yaslandırma Yöntemi: Bir Örnek Yaprakhisar (Güzelyurt-Aksaray) Travertenleri.

Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu Çalıştayı, Rize, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.68-69

Jeotermal Sahalarda Karşılaşılan Sorunlara Yozgat’ tan Örnekler

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 4 June - 06 May 2017, vol.2, pp.51-69

Yozgat Bölgesi Manganez Yataklarının Jeokimyasal ve Tektonik Özellikleri, Türkiye

VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.54-55

Akhüyük travertenlerinin Konya Ereğli gelişimi ve neotektonik evrimi

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 April - 15 May 2016