Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Faculty members' planned technology integration behaviour in the context of a faculty technology mentoring programm

AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.37, no.3, pp.1-21, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Examination of Teacher Identities of Pre-service Teachers Within the Scope of Teaching Practice

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.10, no.2, pp.762-780, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARI NELER HİSSEDİYOR? ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KAPSAMINDA DENEYİMLENEN DUYGULARIN VE EDİNİLEN DENEYİMLERİN İNCELENMESİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.9, pp.85-100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.149-167, 2020 (Other Refereed National Journals)

An evaluation of Cappadocia Vocatonal College two year restoration curriculum

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, vol.4, no.8, pp.1-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Aday Öğretmenlerin Yaşadıkları Duyguların İncelenmesi

VIIth International EurasianEducational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, vol.1, pp.964-966

Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Görüşleri: Pandemi Dönemi Örneği

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, vol.1, pp.925-928

Unboxing Self-confidence, Attitude, Acceptance, and Usage of Technology in Future Classrooms

7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, vol.2019, pp.265-266

Pre-service teachers’ instructional material design: An example of technology integrated design course

Society for Information Technology Teacher Education International Conference-SITE 2019, Las Vegas, United States Of America, 18 - 22 March 2019, pp.1768-1770

TECHNOLOGY INTEGRATION OF PRESERVICE TEACHERS AS BOTH TEACHER AND STUDENT

International Conference on New Horizons in Education, Paris, France, 18 - 20 July 2018, vol.2, pp.721-723

Doğa_Lab:Doğada Sorgulama Temelli Bilim

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 4 - 06 October 2018

Examining Faculty Members’ Technology Integration Behavior in a Faculty Technology Mentoring Program

Teacher Education and Educational Researchin the Mediterranean, Valletta, Malta, 8 - 09 June 2018

Factors Affecting Faculty Members’ Technology Integration Behavior

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.265-288

Growing Computational Thinkers:Longitudinal Trajectories of Middle-School Students

AERA 2017, San Antonio-Texsas, United States Of America, 27 April - 01 May 2017

Investigation of Faculty Members Point of View on Technology Integration A Case Study

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2015), Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

A Meta Review on Self Efficacy Beliefs of Pre Service Novice and In Service Turkish Teachers

ECER 2015, BudapestEducation and Transition - Contributions from Educational Research, Budapest, Hungary, 7 - 11 September 2015

Investigation of Instructors Point of View toward Technology Integration

7th International Congress on Educational Research, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015

Investigating Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK in Action Workshop Design Cases

EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Tampere, Finland, 24 - 27 June 2013, vol.2014, pp.1536-1541

Designing In service Technology Integration Training Program for Vocational Instructors

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014, Tampere, Finland, 23 - 25 June 2013, vol.2014, pp.1851-1857

Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Profili

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

Books & Book Chapters

PROGRAM GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ

in: Eğitimde Program Geliştirme: Kuramdan Uygulama Örneklerine, Hasan Güner BERKANT, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.27-70, 2020

POSTER VE BROŞÜR TASARLAMA TEKNİKLERİ

in: Eğitimde Proje Hazırlama, Peker Ünal, Dilşay, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.129-141, 2019

PROJE RAPORU HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE SONUÇLANDIRMA

in: Eğitimde Proje Hazırlama, Peker Ünal, Dilşat, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.95-108, 2019

PROJE DEĞERLENDİRME VE İYİ ÖRNEKLERİN İNCELENMESİ

in: Eğitimde Proje Hazırlama, peker ünal, dilşat, Editor, vizetek yayıncılık, Ankara, pp.109-116, 2019

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Duman, Tayip Peker Ünal, Dilşat, Editor, PegemA yayıncılık, Ankara, pp.200-237, 2019

PROJE SUNUMLARI

in: Eğitimde Proje Hazırlama, Peker Ünal, Dilşat, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.117-128, 2019