Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Trabzon'daki Ayasofya Kilisesi'nin Kayıp Omphalionu

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.260-275, 2021 (National Refreed University Journal)

Bizans El Yazmaları İle İlişkili Terimler ve Terminoloji Sorunu

Avrasya Terim Dergisi, vol.9, no.1, pp.33-57, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bizans Sanatında Alegorik Bir Figür: Hades

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.153-189, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Aziz Demetrios: Selanik’in Koruyucu Azizi, Yaşam Öyküsü ve Mucizeleriyle İlişkili Belgeler, Kültü ve Tasvirleri

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.361-382, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selanik’teki Bizans Kültürü Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Meryem Hodegitria Deksiokratousa İkonası Ve Paralel Örnekler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.100-114, 2020 (International Refereed University Journal)

Orta Bizans Dönemi’nde Başkent Konstantinopolis’ten Taşraya Aktarılan Mimari Anlayış: Panagia Ton Khalkeon Kilisesi Örneği

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.193-215, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Çağ’a Ait Bir Yazıhane/Nakkaşhane Örneği Olarak Konstantinopolis’teki Galakrenai Manastırı ve Gregorios Nazianzenos’xxun Liturjik Homiliye Kopyası: Vat. Gr. 463

International Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.29, pp.3881-3894, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bizans Manastır Atölyelerinde Minyatürlü El Yazmalarının Üretim Teknikleri

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.30, pp.238-271, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Schedel’in Dünya Tarihi/Nürnberg Kroniği’nde (Liber Chronicarum) Konstantinopolis Tasvirleri

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.1107-1136, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prehistorik Çağlardan Modernizme Dansın Anlamı Tasvirler Üzerinden İkonografik Bir Analiz

History Studies, vol.10, no.7, pp.265-294, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaçağ’da Bizans El Yazmalarında Görülen Örgü Kompozisyonları

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.1137-1158, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ankara’daki Sovyet Rusya Elçilik Binaları

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.7, pp.110-127, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The lodge of Seyyid Battal Gazi in the context of social continuity in a confraternity

Bektashism in the Southern Balkans: An e-Symposium in Memory of Efstratios Zeginis, Thessaloniki, Greece, 30 - 31 October 2021

Amasya'nın Gümüş Kasabasında 19. Yüzyıldan Kalma Bir Kilise (Maden Camii)

25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.129-132

Dijital Çağda Bizans Yazınına Erişmek - Vatikan Apostolik Kütüphanesi Yazma Eserleri Sayısallaştırma Projesi

1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı “Dijital Dünyada İletişim, Sanat ve Kültür”, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 September 2021, pp.45

The Symbolism/Conceptualism of Communication between God/Christ-Mary and Imperial Figures in Byzantine Art

5. Uluslararası Girişimcilik&İletişim Sosyal Bilimler Kongresi (EMI), Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, pp.366-381

Walters Sanat Galerisi’nden Bizans Dönemine Ait Ünik Bir Meryem Deksiokratousa İkonası

8. Uluslararası ve Kültür Medeniyet Kongresi, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020, pp.139-152

Bizans Sanatında Nadir Bir İsa Tiplemesi: Günlerin Eskisi (Ho Palaios Ton Hemeron)

Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu BİLTEK, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.20-42

Nizamoğlu Konağı Tavan Eteği Resimlerinde Rus Çarı II. Aleksandr Ve Kırım Savaşı Tasvirleri

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.525-552

Ankara'da Osmanlı Döneminden Bir Yerleşim: Büyük İstanos

V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019, pp.327-365

An Ottoman Turkish Portrait In ”Schedel’s World Chronicle” And The Renaissance Fashion In The Fifteenth Century

23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.94-97

Münzevi Yaşam Fikrinin Bizans Tasvirlerindeki Yansımaları: Sütun Üzerinde Yaşayan Azizler

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.1107-1108

Schedel'in Dünya Tarihi/Nürnberg Kroniği'nde (Liber Chronicarum) Konstantinopolis Tasvirleri

Uluslararası Antropoloji Arkeoloji Sanat Tarihi Sempozyumu / ANARSAN, Çorum, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.31-32

Bizans Sanatında «Başmelek Mikhail'in Khonai Mucizesi»

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.217

British Library Koleksiyonlarındaki Bizans Minyatürlü El Yazmalarından Örnekler

VII. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Baniler-Sanatçılar Koleksiyonlar-Koleksiyonerler , Ankara, Turkey, 11 - 13 March 2015, pp.151-179

Paris Psalterionu (Cod. Gr. 139, Paris-Ulusal Kütüphane) ve Makedonyan Rönesansı

VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Sanat ve Estetikte Asal Değerler: Mekân Zaman , Ankara, Turkey, 27 - 29 November 2012, pp.209-226

Books & Book Chapters

Bizans Dönemi'nde El Yazması Üretim Merkezi Olarak Pantokrator Manastırı ve Nazianzlı Gregorios'un Liturjik Homiliye Nüshası (Sinai. Gr. 339) Üzerine Bir Okuma

in: Orta Çağ'dan Postmodernizme Sanat Tarihi Okumaları, KAYA ZENBİLCİ, İlkgül, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.39-77, 2021

Kozalak: Sanat Tarihi Bağlamında Bir Motifin Gizemini Okumak

in: Orta Çağ'dan Postmodernizme Sanat Tarihi Okumaları, KAYA ZENBİLCİ, İlkgül, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.212-250, 2021

Meyvelerle Yaratılan Cennet: Bizans Sanatında Meyve İmgelerinin Anlamı

in: Sanatta Tema: Yemek, Engin Beksaç, Kemal İbrahimzade, Halil Özyiğit, İlkgül Kaya Zenbilci, Murat Serdar, Defne Akdeniz, Serra Erdem, Tuğba Gayret, Menekşe Şahin Karadal, Zeliha Buket Kalayc, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.117-159, 2020

Yeme-İçme Kavramının/Kültürünün Oluşumu ve SanataYansıması

in: Sanatta Tema: Yemek, Engin Beksaç, Kemal İbrahimzade, Halil Özyiğit, İlkgül Kaya Zenbilci, Murat Serdar, Defne Akdeniz, Serra Erdem, Tuğba Gayret, Menekşe Şahin Karadal, Zeliha Buket Kalaycı, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.15-73, 2020

Trabzon’da Geç Osmanlı Dönemine Ait Bir Kapusen Yapısı: Sancta Maria Trapezuntis Katolik Kilisesi

in: Eskiçağ ve Sanat Tarihinde Yeni Yaklaşımlar, Nihat Karaer, Kazım Kartal, Nurullah Nehir, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.37-91, 2019

Münzevi Yaşam Fikrinin Bizans Tasvirlerindeki Yansımaları: Sütun Üzerinde Yaşayan Azizler

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 Cilt III, Mehmet Evsile, İbrahim Serbestoğlu, Tuğrul Öcan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-36, 2018

Trabzon Akçaabat taki Başmelek Mikhail Kilisesi

Türkiye Alim Kitapları-OmniScriptum GmbHCo. KG, Saarbrücken, 2015