Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The lodge of Seyyid Battal Gazi in the context of social continuity in a confraternity

Bektashism in the Southern Balkans: An e-Symposium in Memory of Efstratios Zeginis, Thessaloniki, Greece, 30 - 31 October 2021

Amasya'nın Gümüş Kasabasında 19. Yüzyıldan Kalma Bir Kilise (Maden Camii)

25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.129-132

Dijital Çağda Bizans Yazınına Erişmek - Vatikan Apostolik Kütüphanesi Yazma Eserleri Sayısallaştırma Projesi

1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı “Dijital Dünyada İletişim, Sanat ve Kültür”, Gaziantep, Turkey, 6 - 07 September 2021, pp.45

The Symbolism/Conceptualism of Communication between God/Christ-Mary and Imperial Figures in Byzantine Art

5. Uluslararası Girişimcilik&İletişim Sosyal Bilimler Kongresi (EMI), Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, pp.366-381

Walters Sanat Galerisi’nden Bizans Dönemine Ait Ünik Bir Meryem Deksiokratousa İkonası

8. Uluslararası ve Kültür Medeniyet Kongresi, Trabzon, Turkey, 21 - 22 August 2020, pp.139-152

Bizans Sanatında Nadir Bir İsa Tiplemesi: Günlerin Eskisi (Ho Palaios Ton Hemeron)

Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu BİLTEK, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.20-42

Nizamoğlu Konağı Tavan Eteği Resimlerinde Rus Çarı II. Aleksandr Ve Kırım Savaşı Tasvirleri

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.525-552

Ankara'da Osmanlı Döneminden Bir Yerleşim: Büyük İstanos

V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019, pp.327-365

An Ottoman Turkish Portrait In ”Schedel’s World Chronicle” And The Renaissance Fashion In The Fifteenth Century

23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.94-97

Münzevi Yaşam Fikrinin Bizans Tasvirlerindeki Yansımaları: Sütun Üzerinde Yaşayan Azizler

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.1107-1108

Schedel'in Dünya Tarihi/Nürnberg Kroniği'nde (Liber Chronicarum) Konstantinopolis Tasvirleri

Uluslararası Antropoloji Arkeoloji Sanat Tarihi Sempozyumu / ANARSAN, Çorum, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.31-32

Bizans Sanatında «Başmelek Mikhail'in Khonai Mucizesi»

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.217

British Library Koleksiyonlarındaki Bizans Minyatürlü El Yazmalarından Örnekler

VII. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Baniler-Sanatçılar Koleksiyonlar-Koleksiyonerler , Ankara, Turkey, 11 - 13 March 2015, pp.151-179

Paris Psalterionu (Cod. Gr. 139, Paris-Ulusal Kütüphane) ve Makedonyan Rönesansı

VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Sanat ve Estetikte Asal Değerler: Mekân Zaman , Ankara, Turkey, 27 - 29 November 2012, pp.209-226

Books & Book Chapters

Kuruluşundan Günümüze Bir Kütüphanenin Hikâyesi: Vatikan Apostolik Kütüphanesi

in: Mimari-Kültür-Bellek, Doğan, Tane, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.83-130, 2022

Ο μεταβυζαντινός ναός του 19ου αιώνα στην Gümüş της Αμάσειας (Maden Camii)

in: Αρμολόι Χαριστήριο στον καθηγητή Αργύρη Π. Π. Πετρονώτη, ANDROUDIS Paschalis,DRAKOULIS P. Dimitris, Editor, Εκδοτικος Οικος Κ - Μ Σταμουλη, Thessaloniki, pp.277-298, 2021

Kozalak: Sanat Tarihi Bağlamında Bir Motifin Gizemini Okumak

in: Orta Çağ'dan Postmodernizme Sanat Tarihi Okumaları, KAYA ZENBİLCİ, İlkgül, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.212-250, 2021

Aydınlanma Çağı’nda Bir Kadının Siyasi Portresi ve Sanat Koleksiyonu Merakı: Çariçe II. Katherina

in: Kadın Odağında Toplumsal Cinsiyet Disiplinlerarası Yaklaşımlar , AYLANÇ, Mihrican, Editor, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi / Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, pp.45-64, 2021

Bizans Dönemi'nde El Yazması Üretim Merkezi Olarak Pantokrator Manastırı ve Nazianzlı Gregorios'un Liturjik Homiliye Nüshası (Sinai. Gr. 339) Üzerine Bir Okuma

in: Orta Çağ'dan Postmodernizme Sanat Tarihi Okumaları, KAYA ZENBİLCİ, İlkgül, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.39-77, 2021

Yeme-İçme Kavramının/Kültürünün Oluşumu ve SanataYansıması

in: Sanatta Tema: Yemek, Engin Beksaç, Kemal İbrahimzade, Halil Özyiğit, İlkgül Kaya Zenbilci, Murat Serdar, Defne Akdeniz, Serra Erdem, Tuğba Gayret, Menekşe Şahin Karadal, Zeliha Buket Kalaycı, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.15-73, 2020

Meyvelerle Yaratılan Cennet: Bizans Sanatında Meyve İmgelerinin Anlamı

in: Sanatta Tema: Yemek, Engin Beksaç, Kemal İbrahimzade, Halil Özyiğit, İlkgül Kaya Zenbilci, Murat Serdar, Defne Akdeniz, Serra Erdem, Tuğba Gayret, Menekşe Şahin Karadal, Zeliha Buket Kalayc, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.117-159, 2020

Mayam Tarih: Ekmek

in: Sanatta Tema: Yemek, İlkgül Kaya Zenbilci, Engin Beksaç, Zeliha Buket Kalaycı, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.160-192, 2020

Trabzon’da Geç Osmanlı Dönemine Ait Bir Kapusen Yapısı: Sancta Maria Trapezuntis Katolik Kilisesi

in: Eskiçağ ve Sanat Tarihinde Yeni Yaklaşımlar, Nihat Karaer, Kazım Kartal, Nurullah Nehir, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.37-91, 2019

Münzevi Yaşam Fikrinin Bizans Tasvirlerindeki Yansımaları: Sütun Üzerinde Yaşayan Azizler

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 Cilt III, Mehmet Evsile, İbrahim Serbestoğlu, Tuğrul Öcan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-36, 2018

Trabzon Akçaabat taki Başmelek Mikhail Kilisesi

Türkiye Alim Kitapları-OmniScriptum GmbHCo. KG, Saarbrücken, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt II

Detay Yayıncılık, pp.276-277, 2022

Türkiye Turizm Ansklopedisi-Cilt III

Detay Yayıncılık, pp.308-308, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XII

Detay Yayıncılık, pp.115-116, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XIV

Detay Yayıncılık, pp.113-114, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XII

Detay Yayıncılık, pp.231-232, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt VII

Detay Yayıncılık, pp.15-16, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XI

Detay Yayıncılık, pp.223-224, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XV

Detay Yayıncılık, pp.113-114, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt IV

Detay Yayıncılık, pp.82-83, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt IV

Detay Yayıncılık, pp.89-91, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt X

Detay Yayıncılık, pp.309-310, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt III

Detay Yayıncılık, pp.345-345, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt XV

Detay Yayıncılık, pp.371-372, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt X

Detay Yayıncılık, pp.302-302, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi-Cilt IV

Detay Yayıncılık, pp.380-380, 2022

Expert Reports

Metrics

Publication

72

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals