Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dünya’da ve Türkiye’de İlkokul Eğitimindeki Yönelimlerin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.45-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Bozukluklarının İncelenmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.117-132, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Effect Of Signaling Principles Of Primary School Teaching Undergraduate Program Students On Paragraph Questions Success

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.37, pp.863-872, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESLİ OKUMA HIZLARI İLE SESLİ OKUMA PROZODİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.191-202, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

I Don’t Read: The Reasons Of Preservice Primary School Teachers Who Do Not Read

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.76-110, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları

Anadolu Journal Of Educational Sciences International, vol.9, pp.450-483, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyali Kullanma Amaçlarının ve Durumlarının İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.51, pp.42-59, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yarıyıl Tatili Öncesinde ve Sonrasında İlkokul Öğrencilerinin Sesli Okuma Hızlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.327-334, 2019 (Other Refereed National Journals)

Examination the Metacognitive Reading Strategies of Secondary School Sixth Grade Students

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.3, pp.1-12, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Öğrencilerinin Değişen Davranış, Kişilik ve Tutum Özelliklerinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.3, pp.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullardaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.1, pp.43-53, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Doğru Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.18, pp.355-376, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapma Nedenlerinin İncelenmesi

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.3, no.6, pp.6-19, 2019 (Other Refereed National Journals)

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı ile Kelime Yazım Hatalarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.229-245, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.12, pp.38-52, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya’da ve Türkiye’de Anadili Eğitiminde Güncel Yönelimlerin Öğretim Üyelerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.187-196, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Reading Speed of Elementary School Students on the All Text Written with Capital and Lowercase Letters

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.2, pp.371-380, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Sixth Grade Students’ Listening Comprehension of the Story Text

International Journal of Educational Methodology, vol.5, no.1, pp.35-42, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examining the Print Script Letters Shapes Taught in Primary Scholls in Turkey

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.1, pp.61-75, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Effect of Creative Writing Activities on Reading, Writing and Language Lesson Attitudes of Elementary School Fourth Grade Students

European Journal of Educational Research, vol.8, no.1, pp.213-220, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözcük Düzeyinde Yazım Yanlışlarının İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, pp.94-114, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazım Hatalarının İncelenmesi

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.83-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dik Temel Yazı Harf Yazım Hatalarının İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.176-199, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Birinci Sınıfta Dik Temel Harflerle Yazma Öğretiminin İncelenmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.11, pp.45-61, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okuma-Yazma Bilmeyen Yetişkinlerin Okuma-Yazma Öğrenme Nedenlerinin İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, no.3, pp.813-826, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.31-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.46, pp.409-427, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.34-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

Problems and Solutions of Academicians in the Faculty of Education When They Do Scientific Research

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.3, no.3, pp.103-111, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Kültürel Öğeleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.5, no.4, pp.627-648, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İlkokul Öğrencilerinde Kaybolan Değerler

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.2, no.3, pp.81-92, 2017 (Other Refereed National Journals)

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sırada Yanlış Oturma Biçimlerinin ve Nedenlerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.1144-1171, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İlk Okuma Yazma Öğretimi Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.271-284, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Kitap Okuma Nedenlerinin İncelenmesi

International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, vol.2, no.2, pp.32-46, 2017 (Other Refereed National Journals)

Duvarlar Dile Geldi: Eğitim Fakültesi Derslikleri Duvarlarına Yazılanların İncelenmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.8, pp.316-341, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerde Kullandıkları Pekiştireç ve Cezaların Etkililiği

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.2, pp.567-580, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenme Stilleri ve Eğitimdeki Önemi

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2016 (Other Refereed National Journals)

Aday Öğretmenlerin Adaylık Eğitimine İlişkin Görüşleri

EKEV Akademi Dergisi, no.68, pp.81-91, 2016 (Other Refereed National Journals)

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin İncelenmesi

International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, vol.1, no.1, pp.1-12, 2016 (Other Refereed National Journals)

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikte Becerilerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.123-135, 2014 (Other Refereed National Journals)

Analysis of Effectiveness of Alternative Phonic Sequence on Phonic Based Sentence Method in First Literacy Education

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.121-135, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Books & Book Chapters

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Uygulanan Ara Tatilin Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi

in: Eğitime Adanmış Yarım Asır Prof. Dr. Tayip Duman'a Armağan, Peker Ünal Dilşat, Demir Fatih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.139-148, 2020

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı

in: İlkokul Eğitiminde Eğitsel Oyunlar ve Uygulamalar, Alkış Küçükaydın, Menşure, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.35-52, 2020

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE KULLANABİLECEK ARAÇ-GEREÇLER

in: İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ, Prof. Dr. Emine Kolaç - Dr. Öğr. Üyesi Sibel Dal, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.155-174, 2019

HANDWRITING INSTRUCTION

in: NEW HORIZONS IN EDUCATIONAL SCIENCES-I, Prof. Dr. Turhan ÇETİN, Assist Prof. Dr. Almasa MULALIĆ, Assoc. Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. Nudžejma OBRALIĆ, Editor, LAP Lambert Academic Publication, pp.167-182, 2018