Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Variköz venlerin tedavisinde fitoterapinin yeri.

Avrasya 6th International Conference on Applied Sciences., Tifis, Georgia, 9 - 11 July 2022

Yaşlı istismarı ve ihmal durumu

6. Uluslararası adli hemşirelik kongresi, Erzurum, Turkey, 16 May 2022, pp.1-2

Delillerin Ulaştırılması

6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi 16-18 Mayıs Erzurum, Erzurum, Turkey, 16 May 2022

Relationship between COVID-19 and thrombosis

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, New York, United States Of America, 16 January 2022, pp.163-169 Sustainable Development

Covıd-19 Hastalığından Korunmada Aşıların Önemi

V. International Conference on Covid-19 Studies, Ankara, Turkey, 24 September 2021, pp.260-269 Sustainable Development

COVID-19 hastalığından korunmada aşıların önemi.

V. International conference on COVID-19 studies., Ankara, Turkey, 24 - 25 September 2021

İnsülin Direncinin Önemi.. September 25-26, 2020 Ankara, Turkey.

4rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2020

Zerdeçalın Sağlığımız İçin Önemi

4rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. September 25-26, 2020 Ankara, Turkey., Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2020

Zerdeçalın Sağlığımız İçin Önemi

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 25 September 2020

İnsülin Direncinin Önemi

İnsülin Direncinin Önemi. 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 25 September 2020

Sözlü

Adli Kimya ve Adli Biyokimya Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 25 November 2019

Yaşlılarda Biyokimyasal Parametreler

Uluslararası 5.Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3.Adli Gerontoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 November 2019, pp.131-134

D vitamin ve obezite arasındaki ilişki.

International Symposium on Multidisciplinary studies, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, vol.1, pp.204-213 Sustainable Development

Tıp öğrencilerinin sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin görüşleri: kalitatif bir çalişma.

Uluslararası 4.Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi, 18 - 20 October 2018

Vıews on Interns Teamwork in Heath Care Organizatıons:Qualty Study

5th International Conference Quality and Its Perspectives Multidisciplinary Approach to Patient Care, Prag, 18 April 2018

Relationship with hypertension and oxydative stress

Internationla symposium on human and social sciences, 7 - 09 April 2018

Olgularda Ensest Gerçeği ve Adli Yaklaşım

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Gebelik Döneminde Termal Kaplıca Kullanımının Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri: Kalitatif Çalışma

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.228-237

Termal Kaplıca Kullanımının Çocuk Sağlığına Etkilerine İlişkin Anne Görüşleri: Yozgat Örneği

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.204-217

Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Dersini Almaya İlişkin Görüşler

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Akademisyenlerin Adli Hemşirelik Dersinin Hemşirelik Müfredatinda Yer Almasina İlişkin Görüşleri

Uluslararası II. Adli Hemşirelik ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.124-125

Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Dersini Almaya İlişkin Görüşleri

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Medyaya Yansıyan Çocuklarla İlgili Adli Nitelikli Olgular

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Yüksek Lisans Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Sorunlara Bakışı

Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 30 - 31 March 2016

Yüksek Lisans Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Sorunlara Bakışı

Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 March 2016

Antikoagülan iaç kullanan hastalarada tedavi döneminde ve sonrasında biyokimyasal parametrelerin önemi

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Uk-lusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, pp.97

IS POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS ASSOCIATED WITH ALTERED CHEMERIN IRISIN AND APOLIPOPROTEIN M LEVELS

22nd edition of The World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), busapest, Hungary, 17 - 20 September 2015

Derin Ven Trombozu olan hastaların takibinde biyokimyasal parametrelerin önemi

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013

Knowledge of Turkish female university students about HPV infection and HPV vaccination

31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 28 May - 01 June 2013 Sustainable Development

Immunity of Nursing Students to Measles Mumps Rubella and Varicella

31st Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, 28 May - 01 June 2013 Sustainable Development

Amalgam dolguların plazma civa düzeyi ve serum total antioksidan aktivitesi üzerine etkisi

XI. Konservatif Diş Tedavisi Anabilimdalları Toplantısı, Erzurum, Turkey, 2 - 05 March 2006, vol.53, pp.1101-1106

Okul Öncesi Çocukların Bazı Beslenme Alışkanlıkları İle Fiziki Büyümeleri Arasındaki İlişki

Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 6 - 09 September 2006

Amalgam dolguların plazma civa düzeyi ve serum total antioksidan aktivitesi üzerine etkisi.

Atatürk Üniversitesi XI. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları toplantısı., Turkey, 2 - 05 March 2006

Effects Of Endurance Traınıng On Exercıse Induced Oxıdatıve Stress In Rat Liver

Reactive oxygen species and antioxidants, Summer Meeting SFRR-Europe, Lodz, Poland, 1 - 05 July 2004, pp.261

Levels of soluble intercellular adhesion molecule 1 in patients with gastric cancer

12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologist, İstanbul, Turkey, 30 October - 02 November 2002, pp.111

Serum paraoxonase levels in pancreatic cancer

12th World Congress of International Association of Surgeons and Gastroenterologist, İstanbul, Turkey, 30 October - 02 November 2002, pp.274-275

Serum paraoxonase levels in gastric cancer

12th World Congress of International Association of Surgeons and Gastroenterologist, İstanbul, Turkey, 30 October - 02 November 2002, pp.243

Lipid peroxidation and antioxidant enzymes in blood of patient with colorectal cancer

12th World Congress of the İnternational Association of Surgeons and gastroenterologists, İstanbul, Turkey, 30 October - 02 November 2002, pp.111

Meme kanserli hastalarda serum arjinaz seviyeleri

16. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 October 2000

Lipid peroxidation and antioxidant enzymes in blood of patients with benign and malignant breast tumors

XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi 2. Uluslararaıs Biyobilim Günleri 23–27 Ekim 2000 Efes Sürmeli Hotel-İzmir-Türkiye., Turkey, 23 October 2000

Serum arginase levels in paticuts with breast cancer

XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi 2. Uluslararası Biyobilim Günleri 23–27 Ekim 2000 Efes Sürmeli Hotel-İzmir-Türkiye., Turkey, 23 - 27 October 2000

Detection of P53 gene mutations in human leukemia by PCR

XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi 2. Uluslararaıs Biyobilim Günleri 23–27 Ekim 2000 Efes Sürmeli Hotel-İzmir-Türkiye., Turkey, 23 - 27 October 2000

Benign ve Malign Tümörlü Hastaların Kan Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Seviyeleri

XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi İkinci Uluslararası Biyobilim Günleri, Turkey, 23 - 27 June 2000

Psöriazis urtiker ve Behçet hastalı ğında plazma PMN elastaz seviyeleri

XIII. Gevher nesibe Tıp Günleri, 23–26 Mayıs 1995, Kayseri, Turkey, 23 - 26 May 1995

Association between glial tumors and amyloid protein

12th National congress of Biochemistry. 13–16 April 1994 İstanbul-Turkey, Turkey, 13 - 16 April 1994

Ubiquitin Aktive Edici Enzimin Plasentadan Saflaştırılması ve Karekterize Edilmesi

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Tıp Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 1994

Books & Book Chapters

Adli Biyokimya

in: Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi- Adli Temel Bilimler Adli Doğa Bilimleri, Ogün VURAL ve İ. Hamit HANCI, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.4538-4609, 2023

Tanatokimya (Postmortem Kimya)

in: Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi-Adli Temel Bilimler Adli Doğa Bilimleri, Ogün VURAL ve İ. Hamit HANCI, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.4611-4620, 2023

Adli Elyaf (Lif)

in: Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi cilt 10, Hamit İ. Hancı,Ogün Vural, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.5245-5266, 2023 Sustainable Development

Adli Biyokimya

in: 16. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI,Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özgür,Prof. Dr. M.Nejat Akar, Editor, Seçkin, Ankara, pp.157-163, 2022 Sustainable Development

EBEVEYNLERİN ALKOL VE MADDE BAĞIMLIĞININ ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ

in: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BİLİM, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI,Prof. Dr. Hatice DEMİRBAŞ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.57-67, 2022 Sustainable Development

Kenevir Ürünlerinin Fitoterapi Kullanımı

in: Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir, KARADAG AHMET,TEMEL HAMDİ, Editor, Çukurevi Nobel Kitabevi, Ankara, pp.119-123, 2022

Kenevir Esaslı Kannabinoidlerin Biyokimyası

in: Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir, KARADAĞ AHMET,TEMEL HAMDİ, Editor, Çukurova Nobel Kitapevi, Ankara, pp.15-24, 2022

Kenevir Ürünlerinin Fitoterapide Kullanmı

in: . Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir, Karadağ Ahmet, Temel Hamdi, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, pp.119-123, 2022

Kenevir Esaslı Kannabinoidlerin Biyokimyası

in: Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir, Karadağ Ahmet, Temel Hamdi, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, pp.15-25, 2022

Numune Alımında Hemşirenin Rolü

in: Adli Hemşirelik, İ.Hamit Hancı,Sevinç Polat,Yurdagül Erdem, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.213-231, 2020 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

164

Citation (WoS)

812

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

956

H-Index (Scopus)

15

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals