Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İBN HAZM el-ENDULUSİ’ NİNDİNİ ŞİİRLE RİNDE DİL ÜSLUBU

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.22, no.73, pp.77-91, 2018 (Other Refereed National Journals)

KİTABU BULGATU’L-MUŞTAK FÌ LUGATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇÂK SÖZLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ VE ESERDEKİ ALINTI KELİMELER

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, no.3, pp.1444-1455, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arap Alfabesiyle Yazılmış Memlûk-Kıpçak Sözlüklerinden Hareketle Türkçe Telaffuz

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.12, pp.59-70, 2018 (Other Refereed National Journals)

Nizâr Kabbânî Güzellik ve Çirkinlik Simgesi olarak (Böcekler)- Semantik Açından Bir Değerlendirme-

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.22, no.74, pp.129-150, 2018 (Other Refereed National Journals)

ET-TUHFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUGATİ’T-TÜRKİYYE ÜZERİNE BİR DİL DEĞERLENDİRMESİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.78, no.78, pp.346-354, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

VAKIA SURESİNDEKİ TEVKÎD ÜSLUBU (DENOTE ASSERTION IN SURAT EL-WAQI’A (THE GREAT EVENT)((INDICATIVE STUDY) )

the Journal of Academic Social Sciences, vol.77, no.77, pp.423-439, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

VAKIA SIRESİNDEKİ TENKİR DELALETİ (The Semantics of İndefinite Articles in Surat Al-Waqia)

NÜSHA (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), vol.18, no.46, pp.33-46, 2018 (Other Refereed National Journals)

Arap Baharı Sürecinde Uygulamalı Dil: İletişim Araçları Bağlamında Siyaseten Anlam Değişimine Uğrayan Kavramlar

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.81-97, 2016 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Arapça Harflerin Sematiği

İlahiyat Yayınevi, Ankara, 2018