Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.149-167, 2020 (Other Refereed National Journals)

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına ve Fendeki Gösterimleri Kullanmayla İlgili Görüşlerine Etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.399-413, 2019 (Other Refereed National Journals)

Facilitating grade 11 students' conceptual understanding of fundamental acid-base models

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.8, no.1, pp.16-32, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Fen bilgisi öğretmen adaylarının TÜBİTAK destek programlarına yönelik proje yazma/hazırlama becerilerinin gelişimi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.5, no.1, pp.78-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Isı Ünitesindeki Kavramsal Anlamalarına Etkisi

Sakarya University Journal of Education, vol.8, no.4, pp.89-108, 2018 (Other Refereed National Journals)

Visualizing Chemical Reactions: An Online Student Tutorial

The Hoosier Science Teacher, vol.36, no.1, pp.20-26, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Improving Preservice Science Teachers’ ability to write/prepare projects to Tubitak grant programs

2nd International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, 26 - 28 October 2018

Entertaining Scientific Activities With Drama Cases of Yozgat and its Districts

11th International Conference: Science Education with and for Society, 21 - 25 July 2014

İlkokul ve Ortaokul Kademelerinde Görev Yapan Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin 444 Eğitim Sistemine Bakışları

International Congress on Research in Education ”Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: challenges and Oppurtunities, 31 May - 02 June 2013

Asitler ve Bazlar Ünitesine Yönelik Hazırlanan Bilgisayar Destekli TGA Etkinliklerinin Tanıtılması

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7 - 09 October 2009

Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7 - 09 October 2009

Books & Book Chapters

Kimyada Kavram Öğretiminde Kullanılan Grafiksel Araçlar

in: Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Alipaşa Ayas,Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.463-486, 2015