Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜKETİCİLERİN YATIRIM ARACI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.168-190, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE DUYUSAL MARKALAMANIN ÖNEMİ:BEŞ YILDIZLI BİR OTEL ÖRNEĞİ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.3, pp.455-477, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HELAL ÜRÜN ALGI, TUTUM VEBEKLENTİLERİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, pp.129-146, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BOZOK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUKETİM HARCAMALARI ANALİZİ VE YOZGAT EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Journal Of Social And Humanities Sciences Research, vol.4, no.12, pp.1199-1213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKACILIKTA MOBİL PAZARLAMA ve TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARI ÜZERİNE ETKİSİ: YOZGAT ÖRNEĞİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.10, pp.181-205, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HELAL TURİZM PAZARI: DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ÖNERİLER

12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, pp.673-680

TÜRK VE AZERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, pp.649-659