Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

TARIMSAL PLANLAMA, DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI ÜZERİNE MODELLEME

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar, ÜNAL ERYILMAZ, Editor, Adalet Yayınevi (Adalet Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.), Ankara, pp.179-192, 2021