Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüberküloz dışı Mikobakteri enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinin geleceği, EUCAST uyarlaması

XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022

NTM Enfeksiyonları ve Tanı

TMC Adana Bölge Toplantısı, Adana, Turkey, 26 September 2022

THE STANDARDIZATION ACTIVITIES IN OUR COUNTRY DURING COVID-19 PANDEMIC

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY COVID-19 STUDIES, 17 - 18 October 2021 Sustainable Development

A retrospective evaluation of Mycobacterium abscessus prevelance in pulmonary diseases

39th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Dresden, Germany, 1 - 04 July 2018

Cutaneous non-tuberculosis mycobacterial infections: A six year Retrospective Evaluation

39th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Dresden, Germany, 1 - 04 July 2018 Sustainable Development

Antimicrobial Susceptibility Results of Clinically Significant Rapidly Growing Mycobacteria

38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Shibenik, Croatia, 25 - 28 June 2017

Antituberculosis Activities of Mono-Ferrocenyl-SpiroCyclotetraphosphazenes

37th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Sicilya-katania, Italy, 3 - 06 July 2016

Tüberküloz Laboratuvarlarında Donanım

7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 8 - 10 May 2015 Sustainable Development

Antituberculosis drug-resistance survey in pulmonary tuberculosis cases in Ankara and Istanbul, Turkey

45th world Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), Barselona, 28 October - 01 November 2014 Sustainable Development

Antituberculosis drug resistance survey in pulmonary tuberculosis cases in Ankara, Turkey

43rd world Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), Kuala-Lumpur, Malaysia, 13 - 17 November 2012 Sustainable Development

Comparative Evaluation of Three Immunochromotographic Test (ICT) for the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis

32nd Annual Congress of European Society of Mycobacteriology, Lübeck, Germany, 26 - 29 June 2011 Sustainable Development

Evaluation of Advansure TB/NTM Real Time PCR Kit for Detection of Mycobacteria in Sputum Specimens

32nd Annual Congress of European Society of Mycobacteriology, Lübeck, Germany, 26 - 29 June 2011

Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Çoğul Ve Yaygın İlaç Direnç Oranları

ANKEM Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, Antalya-Fethiye, Turkey, 29 April - 03 May 2009 Sustainable Development

Tüberküloz Tanısında Basitleştirilmiş Bir Yöntem Olarak 2’lik Ogava Besiyerinin Löwenstein-Lensen Besiyeri İle Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Tüberküloz Tanısında Basitleştirilmiş Bir Yöntem Olarak 2’lik Ogava Besiyerinin Löwenstein-Lensen Besiyeri İle Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2006 Sustainable Development

Akciğer tüberkülozlu hastalarda stromal kökenli faktör-1’in tanısal değeri

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 28. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, vol.8, pp.11

Plasma Stromal Derived Factor 1 Alpha Levels in Pulmonary Tuberculosis

16TH EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, pp.141 Sustainable Development

Determination of rifampicin resistance in Mycobacterium strains by heteroduplex analysis

11th International Biotechnology Symposium, Berlin, Germany, 3 - 08 September 2000

Haemophilus influenzae serotiplerinin çocukluk yaş gruplarına göre dağılımı

KLİMİK 99 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 08 October 1999

Books & Book Chapters

Lavantanın Antimikrobiyal Etkinliği

in: Sağlık Bilimleri Açısından Lavanta, Temel Hamdi, Editor, Antalya Nobel Kitabevi, Antalya, pp.65-70, 2023

Biyolojik Tehditler ve Korunma İlkeleri

in: "N" Kolay Sağlık Bilimleri Bulaşıcı Hastalıklar, İsmail Ceyhan, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, pp.194-204, 2023 Sustainable Development

Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri

in: "N" Kolay Sağlık Bilimleri Bulaşıcı Hastalıklar, İsmail Ceyhan, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, pp.1-21, 2023

Kenevirin Antimikrobiyal Etkinliği

in: Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir, Karadağ Ahmet, Temel Hamdi, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, pp.83-89, 2022

Mikobakteriler

in: Hemşireler için Mikrobiyoloji, Altındiş Mustafa, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.273-290, 2021

TüberkülozLaboratuvarları İçin DışKalite DeğerlendirmeProgramları veÜlkemizdeki Uygulamalar

in: Her Yönüyle Tüberküloz, Hülya Şimşek, Meral Gühan, Ayşegül Taylan Özkan, Editor, Hipokrat yayıncılık, pp.279-287, 2019 Sustainable Development

Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberi (UTTR)

Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., 2014 Sustainable Development

Metrics

Publication

166

Citation (WoS)

678

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

918

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

258

H-Index (Scholar)

7

Project

10

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals