Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Percentages of Drug Resistance Detected in Nontuberculous Mycobacteria Isolated From Pulmonary Samples

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.25, no.3, pp.372-382, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Nontuberculous mycobacteria: Trick or treat - A case of Mycobacterium lentiflavum

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, vol.21, no.2, pp.135-137, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Çoklu İlaca ve Yaygın İlaca Dirençli Tüberküloz İçin Hızlı Tanı Yöntemleri

Ortadogu Medical Journal, vol.7, no.2, pp.85-90, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Diagnostic value of Cobas Amplicor MTB and Rotorgene Real Time PCR for tuberculosis meningitis: A six-year retrospective study

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.5, no.4, pp.156-161, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Diagnostic value of nine nucleic acid amplification test systems for Mycobacterium tuberculosis complex

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.5, no.3, pp.103-109, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Requirement of Quality Assessment for Modern Tuberculosis Laboratory Services

Mycobacterial Diseases, vol.1, no.2, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Sivas İlinde Saptanan İlk Tularemi Salgını:29 Olgunun Değerlendirilmesi

KLIMIK JOURNAL, vol.24, no.1, pp.17-23, 2011 (Other Refereed National Journals) identifier

Detection of effects of glucose and salt on proteolytic activities of yeast and yeast-like microorganisms

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.1-8, 2001 (Other Refereed National Journals)

Determination of beta-lactamase activities and antibiotic susceptibility of some Bacillus strains causing food poisoning

Drug Metabolism and Drug Interactions, vol.18, no.1, pp.69-77, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Detection of inhibitory effect of Lactobacillus helveticus strains against Clostridium perfringens

Egyptian Journal of Dairy Science, vol.27, no.1, pp.53-57, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of antagonistic effects of Lactobacilli on the growth of some Clostridium species

Mikrobiyoloji Bulteni, vol.32, no.2, pp.151-157, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE STANDARDIZATION ACTIVITIES IN OUR COUNTRY DURING COVID-19 PANDEMIC

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBAL PANDEMICS AND MULTIDISCIPLINARY COVID-19 STUDIES, 17 - 18 October 2021 Sustainable Development

A retrospective evaluation of Mycobacterium abscessus prevelance in pulmonary diseases

39th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Dresden, Germany, 1 - 04 July 2018

Türkiye’deki Tüberküloz Laboratuvarlarının Mevcut Durum Analizi

XXXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2018 Sustainable Development

Cutaneous non-tuberculosis mycobacterial infections: A six year Retrospective Evaluation

39th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Dresden, Germany, 1 - 04 July 2018 Sustainable Development

Antimicrobial Susceptibility Results of Clinically Significant Rapidly Growing Mycobacteria

38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Shibenik, Croatia, 25 - 28 June 2017

Antituberculosis Activities of Mono-Ferrocenyl-SpiroCyclotetraphosphazenes

37th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Sicilya-katania, Italy, 3 - 06 July 2016

Tüberküloz Laboratuvarlarında Donanım

7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 8 - 10 May 2015 Sustainable Development

Antituberculosis drug-resistance survey in pulmonary tuberculosis cases in Ankara and Istanbul, Turkey

45th world Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), Barselona, 28 October - 01 November 2014 Sustainable Development

The Rates of Nontuberculous Mycobacteria Infections of Respiratory Tract In Ankara: A Retrospective Study

35th Annual Congress of European Society of Mycobacteriology, Viyana, 29 June - 02 July 2014

Antituberculosis drug resistance survey in pulmonary tuberculosis cases in Ankara, Turkey

43rd world Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), Kuala-Lumpur, Malaysia, 13 - 17 November 2012 Sustainable Development

Molecular Typing of Mycobacterium tuberculosis strains isolated during 2011 in Ankara, Turkey

33rd Annual Congress of European Society of Mycobacteriology, Brasov, Romania, 1 - 04 July 2012 Sustainable Development

Comparative Evaluation of Three Immunochromotographic Test (ICT) for the Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis

32nd Annual Congress of European Society of Mycobacteriology, Lübeck, Germany, 26 - 29 June 2011 Sustainable Development

Evaluation of Advansure TB/NTM Real Time PCR Kit for Detection of Mycobacteria in Sputum Specimens

32nd Annual Congress of European Society of Mycobacteriology, Lübeck, Germany, 26 - 29 June 2011

Mycobacterium tuberculosis Suşlarında Çoğul Ve Yaygın İlaç Direnç Oranları

ANKEM Antibiyotik Ve Kemoterapi Kongresi, Antalya-Fethiye, Turkey, 29 April - 03 May 2009 Sustainable Development

Balgamdan Tüberküloz Basili İzolasyonuna Cetylpridinium Chloride ve 0.3 NaOH’in etkisi

Türk Toraks Derneği 10. yıllık Kongre, Antalya-Kemer, Turkey, 25 - 29 April 2007 Sustainable Development

Tüberküloz Tanısında Basitleştirilmiş Bir Yöntem Olarak 2’lik Ogava Besiyerinin Löwenstein-Lensen Besiyeri İle Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Tüberküloz Tanısında Basitleştirilmiş Bir Yöntem Olarak 2’lik Ogava Besiyerinin Löwenstein-Lensen Besiyeri İle Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2006 Sustainable Development

Akciğer tüberkülozlu hastalarda stromal kökenli faktör-1’in tanısal değeri

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 28. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, vol.8, pp.11

Plasma Stromal Derived Factor 1 Alpha Levels in Pulmonary Tuberculosis

16TH EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONGRESS, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, pp.141 Sustainable Development

Determination of rifampicin resistance in Mycobacterium strains by heteroduplex analysis

11th International Biotechnology Symposium, Berlin, Germany, 3 - 08 September 2000

Haemophilus influenzae serotiplerinin çocukluk yaş gruplarına göre dağılımı

KLİMİK 99 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 08 October 1999

Books & Book Chapters

Mikobakteriler

in: Hemşireler için Mikrobiyoloji, Altındiş Mustafa, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.273-290, 2021

TüberkülozLaboratuvarları İçin DışKalite DeğerlendirmeProgramları veÜlkemizdeki Uygulamalar

in: Her Yönüyle Tüberküloz, Hülya Şimşek, Meral Gühan, Ayşegül Taylan Özkan, Editor, Hipokrat yayıncılık, pp.279-287, 2019 Sustainable Development

Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberi (UTTR)

Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti., 2014 Sustainable Development