Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANALYSIS OF THE STUDIES ON COVID-19 AND RETAILING BY SYSTEMATIC REVIEW METHOD

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, Ankara, Turkey, 24 September 2021, pp.274-294 Sustainable Development

TÜKETİCİLERİN TAKVİYE EDİCİ GIDALARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1571-1590

Tüketicilerin Takviye Edici Gıdalarla İlgili Değerlendirmeleri

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 23 September 2020, pp.1571-1590

ŞEHİR PAZARLAMASI KAPSAMINDA YOZGAT İLİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER

II.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU:Yozgat'ın Turizm Potansiyelleri Ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.3, pp.528-550

TÜKETİCİLERİN YAŞ KUŞAKLARINA GÖRE WOM HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

15. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.214

HELAL TURİZM PAZARI: DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ÖNERİLER

12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, pp.673-680

TÜRK VE AZERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, pp.649-659

ÜLKE İMAJI TÜKETİCİLERİN KALİTE ALGILAMALARINI NASIL ETKİLER?

19.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 18 - 22 June 2014, pp.483-492

İNGİLİZCE MARKALANAN ÜRÜNLERE YÖNELİK TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MYS'2005 MARKA YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 14 April - 15 May 2005, pp.129-134

Books & Book Chapters

Metaverse’ün Pazarlama Ve Tüketici Davranışları Üzerine Etkileri

in: Pazarlamada Seçme Konular: Kavramlar ve Çalışmalar, Yasin Yılmaztürk , Çağatay Akdoğan, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.197-232, 2023

Varyans ve Kovaryans Analizi (Bölüm Çevirisi)

in: Pazarlama Araştırmaları: Bir Uygulamalı Yönelim (Marketing Research: An Applied Orientation, 7th Edition, Naresh Malhotra), Nakip Mahir, Hamşıoğlu Ahmet Buğra, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.482-510, 2023

HELAL GIDA

in: TÜM YÖNLERİYLE HELAL TÜKETİM KAVRAM, KAPSAM, SÜREÇ VE UYGULAMA, ÖZKAN, Bekir, KURTOĞLU, Ramazan, Editor, NOBEL BİLİMSEL, Ankara, pp.1-67, 2022

HELAL AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

in: TÜM YÖNLERİYLE HELAL TÜKETİM KAVRAM, KAPSAM, SÜREÇ VE UYGULAMA, ÖZKAN, Bekir, KURTOĞLU, Ramazan, Editor, NOBEL BİLİMSEL, Ankara, pp.291-316, 2022

Tüketici Etiği Açısından Tüketici Davranışları

in: Tüketici Davranışları-I : Güncel Akademik Çalışmalar, Karaman, Davut, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.276-311, 2021 Sustainable Development

COVID-19'un Bireylerin Günlük Yaşantı ve Tüketim Davranışları Üzerindeki Etkileri

in: İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar -IV-, Soysal, Abdullah, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.24-50, 2021

Perakendecilikte Güncel Gelişme ve Eğilimler

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-Mayıs, 2021, Cilt:II, VATANSEVER KEMAL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.135-178, 2021

MAKİNE ÖĞRENMESİNİN PAZARLAMA ALANINDA KULLANILMASI

in: İŞLETME YÖNETİMİNDEGÜNCEL ÇALIŞMALAR(Strateji, Örgütsel Davranış, Pazarlama ve Muhasebe), Eyel, Cafer Şafak Gün, Serkan, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.115-149, 2020

Büyük Veri ve Pazarlama

in: Pazarlamada Güncel Çalışmalar, Karaman, Davut, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.7-50, 2020

Marketing Semiotics in the Digital Age

in: The Role of Language and Symbols in Promotional Strategies and Marketing Schemes, Epure, Manuela Mihăeş, Lorena Clara, Editor, IGI Global, Hershey, pp.47-64, 2019

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals