Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

METOTREKSAT UYARILI RAT TESTIS HASARINDA TIMOKINON’UN ETKISI

15th NATIONAL – 1 st INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.216-217

Deneysel epilepsi modelinde 5-HT2BR immünreaktivitesi

II. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi, 17 - 19 December 2020

Evaluation of Epididymis Tissue of Cisplatin-Induced Rats

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020)., Nevşehir, Turkey, 20 - 24 July 2020, pp.25-28

Metotreksat-kaynaklı akciğer hasarında B12 vitamini etkisinin değerlendirilmesi

4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİKMÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 03 May 2020

Investigation of the effect of grape seed, silver nitrate and silver nanoparticle on kidney damage induced by lipopolysaccharide (LPS)

6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Turkey, 16 - 18 October 2019

Investigation of protective effects of apilarnil against lipopolysaccharide induced lung injury in rats

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

Effect of chloroquine in hypoxia-inducedbowel damage

20. National Anatomy Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2019, vol.13

LPS’nin böbrek DNA’sı üzerine akut toksik etkisi ve apilarnilin koruyucu rolü

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019

Kronik Hipoksiye Maruz Bırakılan Ratlardaki Mide Ghrelin Miktarı Üzerine Klorokuin’in Etkisi

6th International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

THE DOSE-DEPENDENT EFFECTS OF DOXORUBICIN IN RAT LIVER TISSUE

1 st International Ahi Evran Medicine Health Science Congress, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019

INFLAMMATION IN DOXORUBİCİN-INDUCED TESTIS INJURY

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018

ROLE OF INFLAMMATION IN ACUTE AND CHRONIC ADRIAMYCIN-INDUCED NEPHROPATHY

AVRASYA ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018

The Effects of Feeding Obese Rats by Bee Bread on IL-6 Expression in Rat Stomach

2nd International Cell Death Research Congress, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2 Creative Commons License

Effects of Paclitaxel on Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Tissues of Mice Bearing Ehrlich Solid Tumor

International Congress on Biological and Medical Sciences 2018 - Life Science and Medicine, Niğde, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.63-73 identifier

Effects of Bee Bread on Apoptosis in Hypothalamus in Obese Rats

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, Malatya, Turkey, 29 June - 01 July 2018, vol.107, pp.30 identifier

Ehrlich solid tümörlerinde netrin 1 ve faktör 8 ekspresyonu üzerine paklitaksel in etkisinin incelenmesi

13th National Histology and Embryology Congress with International Participation, Turkey, 30 April - 03 May 2016

Books & Book Chapters

Embriyo Kültürü ve Seçimi, Time-Lapse Görüntüleme

in: GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, CERRAHİSİ VE İNFERTİLİTE KİTABI III, Prof. Dr. Erol TAVMERGEN,Uzm. Dr. Ferruh ACET, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.381-398, 2022

KRANİUM, FARİNGEAL ARKUSLAR VE TÜREVLERİNİN GELİŞİMİ

in: Diş Hekimliği Öğrencileri İçin Histoloji ve Embriyoloji, Prof. Dr. Berrin Zuhal Altunkaynak, Dr. Öğr. Üyesi Işınsu Alkan, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, pp.161-168, 2022

Azospermi Yönetimi

in: ERKEK İNFERTİLİTESİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Önder ÇELİK Ulun ULUĞ - Nilüfer ÇELİK - Ramazan F. AKKOÇ - Meltem YARDIM Nur D. GÜNGÖR - Aydemir ASDEMİR - Mustafa ULAŞ - Naziye GÜRKAN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.273-292, 2022

ICSI VE VİTRİFİKASYON

in: SAĞLIK & BİLİM 2022 GENEL EMBRİYOLOJİ-1, Murat AKKUŞ, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.263-275, 2022

THE IMPORTANCE OF AUTOPHAGY IN DIABETIC TESTICULARINJURY

in: Academic Studies inHealth Sciences - II, Doç. Dr. Özgür SARI, Editor, Gece Kitaplığı /, pp.206-216, 2020

The Importance of Ages in DiabeticKidney Damage

in: Current Physiological Histological Embryological Studies, Sait POLAT, Ceylan AYADA, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.47-52, 2020

Metrics

Publication

113

Citation (WoS)

229

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

329

H-Index (Scopus)

11

Project

9

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals