Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The effects of different types of written corrective feedback on students’ texting mistakes

English Language Teaching Educational Journal, vol.3, no.3, pp.174-187, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evde eğitim hizmeti ile ilgili öğretmen görüşlerinin ve uygulama sürecinin incelenmesi.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.7, no.52, pp.727-743, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of puzzle-based learning on secondary school students’ attitudes toward English lesson and self-efficacy beliefs in English

Journal of Theoretical Educational Science, vol.13, no.1, pp.205-231, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lise öğrencilerinin akademik streslerinin, matematik kaygılarının ve matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.31, pp.545-576, 2020 (Other Refereed National Journals)

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejilerinin ve yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), vol.6, no.1, pp.67-86, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Altıncı sınıf tam sayılar konusunda uygulanan gerçekçi matematik eğitiminin öğrencilerin matematik motivasyonlarına etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.543-571, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin geometri öz-yeterlik inançlarının ve geometrik düşünme becerilerinin incelenmesi

Turkish Journal of Educational Studies (Turk-Jes), vol.6, no.3, pp.29-52, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

On ikinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim programı seçimlerini etkileyen faktörler ve öğretmenlik programlarını tercih etme durumları

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS), vol.11, no.18, pp.1897-1940, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Materyal destekli fen bilimleri dersinin öğrencilerin teknoloji kullanımına yönelik farkındalıklarına etkisi

The Journal of Educational Reflections, vol.3, no.1, pp.42-58, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Parents’ and teachers’ roles in parent involvement in special education: Who is responsible, to what extent?

International Online Journal of Educational Sciences, vol.11, no.2, pp.20-36, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Journal of Social Sciences Eskisehir Osmangazi University/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.923-940, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ders kitaplarındaki etkinliklere ilişkin görüşleri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, no.2, pp.240-259, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim fakültesi öğrencilerinin yürütücü biliş becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.21, pp.3424-3433, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilerin matematik dersi becerilerini geliştirme yeterliklerinin incelenmesi

International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC), vol.3, no.5, pp.132-154, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin düşünme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

The Journal of International Social Research, vol.11, no.56, pp.477-488, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.3, no.6, pp.99-125, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An analysis of the changes in pre-service teachers’ perceptions towards teacher self-efficacy and academic self-efficacy and their relations with several variables.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, no.4, pp.164-182, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının incelenmesi.

The Journal of Educational Reflections, vol.1, no.2, pp.1-17, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilim-sözde bilim ayrımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.12-25, 2017 (Other Refereed National Journals)

Allosteric learning model in English lesson Teachers views the instructions of curriculum and course book a sample of daily lesson plan

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.1, pp.84-93, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına örneklem etkisinin araştırılması

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.11, pp.1-10, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve sayısal ders başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.171-190, 2017 (Other Refereed National Journals)

The implementation of graduate education to professional performance: Teachers’ perspectives

European Journal of Education Studies, vol.3, no.8, pp.148-168, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri

The Journal of Educational Reflections, vol.1, no.1, pp.13-25, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sendika üyesi öğretmenlerin sendikalara yönelik algıları ve sendikalardan beklentileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.419-442, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Teachers opinions regarding the effectiveness of Dyned language education system in English language teaching

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.611-620, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin üst biliş düşünme becerileri açısından incelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.24, pp.1121-1142, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Matematik Derslerindeki Giriş Etkinliklerinin İncelenmesi

Turkish Studies, vol.11, no.9, pp.153-174, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Allosterik Öğrenme Modeli

International Journal Of Education Technology and Scientific Researches, vol.1, no.1, pp.46-54, 2016 (Other Refereed National Journals)

İmam Hatip Ortaokulunda Öğrencisi Bulunan Velilerin Okul Tercih Nedenlerine Yönelik Görüşleri

Journal Of Educational Sciences (JEDUS), vol.3, pp.178-194, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.11, pp.293-312, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.260-266, 2015 (Other Refereed National Journals)

Farklı Lise Türlerinde Çalışan Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Görüşleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.194-217, 2015 (Other Refereed National Journals)

Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Turkish Studies-International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.5, pp.427-440, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.25-44, 2013 (Other Refereed National Journals)

Problem Solving Abilities of Pre Service Teachers

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (Mediterranean Journal of Educational Research), vol.14, pp.605-611, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

JASSS-The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.3, pp.1021-1041, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altıncı ve Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İnsan Hakları ve Demokrasi Kavramları Açısından İncelenmesi

Turkish Studies-International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.179-198, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İlköğretim ve Ortaöğretim Programlarının Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi

E-SOSDER-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.42, pp.22-39, 2012 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-19, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Bilimine Giriş Dersindeki Temel Kavramlara Yönelik Yeterlikleri ve Kavram Yanılgıları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.160-177, 2012 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Birinci Kademedeki Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Hizmetlerindeki Yeterlilikleri Gerçekleştirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Turkish Studies-International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, no.3, pp.617-635, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okuma ile İlgili Bazı Değişkenlerin Öğretmenler ve Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi

KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.131-143, 2010 (Other Refereed National Journals)

Biyolojik Kültür ve Biyolojik Bilinç Yoluyla Biyolojik Düşünme

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.33, pp.1-6, 2007 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öğretmen Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri ile Zeka Türleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.113-132, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Biyoloji Öğretim Programında Klonlama Konusunun Kapsamı ve İnsan Klonlamaya Yönelik Program Önerisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.107-120, 2005 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı Öğrencilerinin İnsan Davranışlarının Biyolojik Nedenlerine Yönelik Kavram Yeterlikleri

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.123-138, 2005 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE FELSEFİ SORUNLAR

in: EĞİTİME ADANMIŞ YARIM ASIR: PROF.DR. TAYİP DUMAN’A ARMAĞAN, PEKER ÜNAL DİLŞAT, DEMİR FATİH, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.178-194, 2020

PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETME-ÖĞRENME

in: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME: KURAMDAN UYGULAMA ÖRNEKLERİNE, BERKANT HASAN GÜNER, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.265-302, 2020

Anlamlı nedensel düşünme ve günlük ders planı örneği

in: DÜŞÜNME EĞİTİMİ-KURAMDAN UYGULAMAYA, BERKANT HASAN GÜNER, Editor, PARADİGMA YAYINEVİ, Çanakkale, pp.17-49, 2018

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Özellikleri

in: ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİMİZ (DÜN-BUGÜN-YARIN), Ergün Mustafa, Oral Behçet, Yazar Taha, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.93-130, 2018

Öğretim Yöntemleri

in: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Erdoğan İrfan, Efendioğlu Akın, Hurioğlu Lili, Editor, Murat Yayınevi, Ankara, pp.194-256, 2018

Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Erdoğan İrfan, Efendioğlu Akın, Hurioğlu Lili, Editor, Murat Yayınevi, Ankara, pp.106-158, 2018

Intuitive thinking in English lessons: From theoretical to practice

in: Educational Research and Practice, Koleva Irina, Duman Gökhan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.415-424, 2017

Meaningful Causal Thinking: An Instructional Model for Constructivist Theory

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jazdzewska Iwona, Yaldır Hülya, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.339-346, 2016

From Theory to Practice: Allosteric Learning Model for Teaching Science and Social Studies Lesson

in: Developments in Educational Sciences, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Cürebal İsa, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.403-413, 2016

The Effect of Educational Game Based Learning in Primary School First Stage Foreign Language (English) Lessons on Students’ Academic Achievements and Retention

in: Education in 21th Century Theory and Practice, Koleva Irina, Efe Recep, Atasoy Emin, Kostova Zdravka Blagoeva , Editor, St. Kliment Ohridsky University Press, Sofija, pp.180-194, 2015

Evaluation the Levels of Eight Grade Primary School Students’ Critical Thinking Dispositions and Creativity

in: Education in 21th Century Theory and Practice, Koleva Irina, Efe Recep, Atasoy Emin, Kostova Zdravka Blagoeva, Editor, St. Kliment Ohridsky University Press, Sofija, pp.11-31, 2015

Educational Sciences Students’ Views and Expectations about Graduate Education: Turkey Case Study

in: Education in 21th Century Theory and Practice, Koleva Irina, Efe Recep, Atasoy Emin, Kostova Zdravka Blagoeva, Editor, St. Kliment Ohridsky University Press, Sofija, pp.230-250, 2015

The Effects of Computer-Based Genetics Lessons on the Academic Achievements of Eighth Grade Students

in: Horizons in Education, G.T. Papanikos, N.C.J. Pappas, Editor, Athens: Athens Institute for Education and Research, ATİNA, pp.31-38, 2010