Lect. MUSTAFA ALTINTAŞ


Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr.


Research Areas: Management and Organization, Healthcare Administration, Health Management, Human Resources Management, Management and Manager Development, Science of Strategy, Management Information Systems


Names in Publications: Mustafa Altıntaş

Metrics

Publication

40

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2019 - Continues

2019 - Continues

Doctorate

Kirşehir Ahi Evran University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme (Dr), Turkey

2017 - 2019

2017 - 2019

Postgraduate

Kirşehir Ahi Evran University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

2012 - 2016

2012 - 2016

Undergraduate

Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Turkey

Dissertations

2019

2019

Postgraduate

Örgütsel sağlık ve erdemli raporlama (whistleblowıng) arasındaki ilişkinin araştırılması: Eğitim ve sağlık kuruluşları örneği

Kirşehir Ahi Evran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)

Research Areas

Management and Organization

Healthcare Administration

Health Management

Human Resources Management

Management and Manager Development

Science of Strategy

Management Information Systems

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Lecturer

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Director of Vocational School

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2023 - Continues

2023 - Continues

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2022 - Continues

2022 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Yozgat Bozok University, Rektörlük, Rektörlük

2022 - Continues

2022 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, -

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

2020 - Continues

2020 - Continues

Internship Committee Member

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

2020 - Continues

2020 - Continues

Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

2020 - Continues

2020 - Continues

Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, -

2020 - Continues

2020 - Continues

Internship Committee Member

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, -

2020 - 2022

2020 - 2022

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TIBBİ DOKÜMANTASYON

Associate Degree

Associate Degree

HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU

Associate Degree

Associate Degree

Medical Documentation -I

Undergraduate

Undergraduate

SAĞLIK HUKUKU

Associate Degree

Associate Degree

Yetenek Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Yetenek Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

TIBBİ DOKÜMANTASYON II

Associate Degree

Associate Degree

SAĞLIK HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

SAĞLIK HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

TIBBİ DOKÜMANTASYON

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Politika

Associate Degree

Associate Degree

Sağlık Politikaları

Associate Degree

Associate Degree

Hastane Otomasyonu

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Politikası ve Planlaması

Associate Degree

Associate Degree

STAJ

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Dokümantasyon I

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Politikası ve Planlaması

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Politika

Associate Degree

Associate Degree

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK UYGULAMALARI II

Associate Degree

Associate Degree

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Associate Degree

Associate Degree

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK UYGULAMALARI I

Associate Degree

Associate Degree

GENEL İŞLETME

Associate Degree

Associate Degree

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Associate Degree

Associate Degree

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Associate Degree

Associate Degree

HASTANE OTOMASYONU

Associate Degree

Associate Degree

TIBBİ DOKÜMANTASYON II

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

A QUALITATIVE RESEARCH ON WORK ANXIETY IN UNIVERSITY STUDENTS

Altıntaş M.

8. INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Paris, France, 01 April 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2023

2023

THE POWER OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT TO REVEAL LIGHT PERSONALITY TRAITS AND PREDICT LIFE SATISFACTION

Altıntaş M.

4TH INTERNATIONAL LATIN AMERICAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Rio De Janeiro, Brazil, 13 - 14 March 2023, pp.245-264 Creative Commons License

2023

2023

The Mediating Role of Creative Personality Traits in the Effect of Self- Leadership Behavior on Lifelong Learning

Altıntaş M.

4 st International Congress on Social Sciences, Innovation and Educational Technologies, Paris, France, 21 February 2023, pp.198-213 Creative Commons License

2022

2022

Acil Yardım Müdahale Ekiplerin Örgütsel Bağlılık Davranışlarının Belirlenmesi: Yozgat İli Örneği

ALTINTAŞ M., DEMİREL S.

3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Tokat, Turkey, 09 June 2022, pp.265-282

2022

2022

The Effect of Information Systems Use on Organizational Agility and Employee Satisfaction in Healthcare Institutions

ALTINTAŞ M., ÖZATA M.

7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 June 2022

2021

2021

Coronavirus Epidemic (COVID-19) Process Evaluation of Confidence in the Ministry of Health in Turkey.

ALTINTAŞ M., ÖZATA M.

4. International Conference on Healthcare Service Management, 05 May 2021 Sustainable Development

2019

2019

ÖRGÜTSEL SAĞLIK VE ERDEMLİ RAPORLAMA (WHİSTLEBLOWİNG) ARASINDAKİİLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: EĞİTİM VE SAĞLIK KURULUŞLARI ÖRNEĞİ1

ALTINTAŞ M., ÖZATA M.

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.644-655

2019

2019

EĞİTİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ARAŞTIRILMASI:KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

ALTINTAŞ M., ÖZATA M.

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.594-601

2018

2018

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ETİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ALTINTAŞ M.

1.Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi, Kırşehir, Turkey, 19 October 2018

2017

2017

Algılama ve Bireysel Karar Alma İlişkisi

ÇETİNKAYA F. F., ALTINTAŞ M., KORKMAZ F.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 09 November 2017

Books & Book Chapters

2022

2022

RİSK YÖNETİM SÜRECİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PLANLAMASINA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM

Altıntaş M., Akbulut M.

in: AFET RİSK YÖNETİMİNE ÖZNEL YAKLAŞIMLAR , AFŞİN AHMET KAYA, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-70, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

MALULİYET SİGORTASI VE İŞSİZLİK SİGORTASI

Altıntaş M.

in: SAĞLIK SİGORTACILIĞI, Şantaş Fatih; Şantaş Gülcan, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.213-247, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Örgütsel Travma: Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma

Altıntaş M., Özata M.

in: BİLİMSEL AÇIDAN YÖNETİM - STRATEJİ - ORGANİZASYON KONULARI, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.381-403, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

RİSK YÖNETİM SÜRECİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PLANLAMASINA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM

ALTINTAŞ M., AKBULUT M.

in: AFET RİSK YÖNETİMİNE ÖZNEL YAKLAŞIMLAR, KAYA, AFŞİN AHMET, Editor, Akademisyen Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Hizmetleri, Ankara, pp.47-70, 2022

2022

2022

İşletme Alanında Acil Durum ve Afet Yönetimi İle İlgili Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Altıntaş M.

in: ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR II, Cengiz Sevil, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.159-178, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

İş Görenlerin Örgütsel Yaşamda Karşılaştıkları Sağlık Problemleri

Altıntaş M., Özata M.

in: Kronik İşgören Hastalıkları Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri, Mücevher Hamdi Muhammet,Demirgil Zeynep, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.139-162, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Stratejik Bilgi Yönetim Sistemleri Üzerine Bir İnceleme

Altıntaş M., Özata M.

in: Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-22, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetim Düzeyinde Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Altıntaş M., Özata M.

in: Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Tartışmalar, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.23-48, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Yönetim, Strateji Ve Örgütsel Davranış Bağlamında Metafor Kavramlar: Örgütsel Sağlık ve Örgütsel Hastalıklar

Altıntaş M.

in: YÖNETİM – STRATEJİ – ORGANİZASYON: Teoride ve Uygulamada, Karabulut Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.363-380, 2021 Creative Commons License

2020

2020

İşletmelerde Yeni Yapılanmalar: Endüstri 4.0’ın Bir Ürünü Olarak Akıllı İşletmeler

Altıntaş M., Özata M.

in: ENDÜSTRİ 4.0 PARADİGMASI:İŞLETME FONKSİYONLARININ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ, Çetinkaya Fatih Ferhat,Şener Emine, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.54-76, 2020 Creative Commons License